ES projekti

Exigen Services Latvia sekmē uzņēmuma konkurētspēju, piedaloties ES līdzfinansētos projektos. Aktīva dalība šajos projektos palīdz celt darbinieku kompetenci, sniedz atbalstu jaunu tirgu apguvē, sekmē jaunu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu izveidošanu, kā arī veicina progresīvus pētījumus.

Projekts „IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas”.

Projekta norises laiks 1.07.2012. – 31.05.2015.
Kopējais projekta budžets – 525 355.89 EUR
ERAF atbalsta summa – 426 861.54 EUR

Vairāk informācijas par projektu

AS “Exigen Services Latvia” projekta ietvaros piedalījās Latvijas IT klastera Akadēmijas aktivitātēs, nodrošinot tehnoloģiju ekspertu un industrijas sadarbību ar universitātēm IT jomā. Papildus informācija IT klastera mājas lapā.

Citi ES projekti

Apmācības          Ārējo tirgus apgūšana          Tehnoloģijas un inovācijas