Lielākie projekti

Mūsu klientu vidū ir gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan privāti uzņēmumi.

 • VID informatizācijas projekts ar vairākiem apakšprojektiem - Nodokļu IS (>20 apakšprojekti), Muitas IS (>10 apakšprojekti). VID vajadzībām ir izstrādātas un ieviestas vairākas informācijas sistēmas un reģistri
  • Nodokļu informācijas sistēma,
  • Centrālā muitas informācijas sistēma,
  • Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēma,
  • Elektroniskās deklarēšanas sistēma,
  • VID publiskojamā datu bāze u.c.

  Šobrīd turpinās VID projektu uzturēšana un tālāka attīstība.

 • Latvijas Pasta IS
 • LR Valsts Zemes dienesta IS (Kadastra reģistra un Adrešu reģistrs)
 • Rīgas domes vienotā lietvedības sistēma
 • Pašvaldību vienotā IS
 • Aizkraukles bankas IS
 • Software AG IS (Vācija)
 • LTU Group IS (Vācija)
 • AXA Services IS (Vācija)
 • Helvetia Schveizerische Versicherungsgesellschaft IS (Vācija)
 • Housing Vadības sistēma (sadarbībā ar Anite PS Viktorijas štats, Austrālija).