Informācijas sistēmu izstrāde, integrēšana, ieviešana, uzturēšana, pavadīšana un attīstīšana

Uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, kuri ir atbildīgi par IT infrastruktūras darbību un attīstību, nereti nākas meklēt risinājumus specifisku uzdevumu veikšanai, jo tirgū nav pieejami gatavi produkti, kas pilnībā nodrošinātu konkrēto problēmu risinājumu. Katram uzņēmuma vai organizācijai ir īpašas vajadzības, atkarībā no tās darbības sfēras, darbinieku skaita, struktūras sarežģītības, tirgus īpatnībām u.c. pazīmēm. Tāpēc visefektīvākais risinājums ir tieši konkrētajam klientam izstrādāta informācijas sistēma (IS), kas atbilst visām uzņēmuma vai organizācijas īpašajām prasībām, nodrošinot tās efektīvu darbību un sniedzot būtisku atbalstu uzņēmuma vai organizācijas vadībai.

Exigen® Services ir vairāk nekā desmit gadus ilga pieredze pilna cikla sarežģītu IS izstrādē klientiem Latvijā un ārvalstīs, atbilstoši pasaules labākajai biznesa praksei.

Exigen Services pieeja IS projektu izstrādē nodrošina:

  • darba izpildi augstā kvalitātē visos projekta izpildes līmeņos;
  • atbilstību klienta prasībām un vajadzībām;
  • projekta izstrādi saskaņā ar klienta izvēlētu metodoloģiju, izstrādes vidi un platformām,
  • visos projekta etapos dokumentētu izstrādi, kas, piemēram, var iekļaut sistēmas/programmatūras koncepcijas aprakstu, prasību specifikāciju, projektējuma aprakstu, lietotāja dokumentācijas, testēšanas dokumentācijas, u.c. dokumentus;
  • jaunās IS integrāciju ar jau organizācijā funkcionējošām IS;
  • IS un programmatūras testēšanu (autortestēšanu, sistēmanalītiskā testēšanu, vienību testēšanu, integrācijas testēšanu, kvalifikācijas testēšanu, neatkarīgo testēšana u.c.);
  • Efektīvu projektu pārvaldību, iesaistot klienta pārstāvjus (ir izstrādātas standartpieejas, kā organizēt pārvaldību – piem., Projektu vadības padomes);
  • izstrādi pieredzējušu projektu vadītāju vadībā, iesaistot kvalificētus un pieredzējušus speciālistus;
  • lietotāju dokumentācijas sagatavošanu un klienta pārstāvju apmācību.

Pēc IS izstrādes un projekta pieņemšanas no klienta puses, varam nodrošināt gan tālāku izstrādātās sistēmas uzturēšanu un vajadzības gadījumā attīstīšanu, gan tikai konsultācijas, kas saistītas ar sistēmas darbību. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj izstrādāto sistēmu uzturēšanu veikt attālināti un mūsu speciālisti ikdienā veic izstrādāto sistēmu uzturēšanu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās.

Exigen Services ir veiksmīgi izstrādājusi vairāk nekā 200 dažādus projektus – sākot no sarežģītām pilna cikla IS lielām valsts institūcijām līdz nelielām specifiskām IS, ieskaitot mainframe sistēmas un uz Interneta tehnoloģijām balstītu projektu izstrādi. Starptautisku projektu vadības pieredze, know-how un jaunāko tehnoloģiju pārzināšana nodrošina efektīvu mūsdienīgu IS projektu izstrādi.