Uzņēmumu vadības risinājumi (ERP)

Efektīva un sekmīga uzņēmumu darbība un attīstība nav iedomājama bez mūsdienīgu vadības risinājumu izmantošanas. Exigen Services Latvia piedāvā plašas iespējas un dažādus uzņēmuma vadības risinājumus, kas bāzēti uz Lotus Notes un Microsoft Dynamics Ax sniegtajām plašajām iespējām. Vienotie risinājums ar gandrīz neierobežotu funkcionalitātes iespēju palīdz uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, palielinot procesu caurredzamību un biznesa vadāmību. ERP nodrošina:
 • Analīzi un stratēģisko vadību,
 • Ražošanas pārvaldību,
 • Tirdzniecību un loģistiku,
 • Finanšu pārvaldību,
 • Projektu vadību,
 • Klientu attiecību pārvaldību (CRM)
 • Personāla vadību,
 • Servisa vadību,
 • Noliktavu vadību.
Mūsu speciālisti ir izstrādājuši virkni lietojumprogrammu, kas nepieciešamības gadījumā tiek pielāgotas klientu specifiskajām vajadzībām:
 • Lietvedības dokumentu sistēma
 • Personāla vadības sistēma
 • CRM
 • Autotransporta pārvaldības sistēma
 • Tāmēšanas sistēma
Plašāki ieskati atrodami specializētajās sadaļā Microsoft Dynamics Ax