Integrētā vadības sistēma AVENE

Dzīvojot laikmetā, kad pakalpojumu kvalitāte ir viens no kritiskākajiem faktoriem, rindas tirdzniecības vietās vai lēna apkalpošana negatīvi ietekmē klientu apmierinātību un kompānijas konkurētspēju tirgū. Straujais dzīves ritms diktē savus noteikumus un no tā neatpalikt var vienīgi, izmatojot mūsdienu tehnoloģiju dotās procesu automatizācijas iespējas.

Kas ir AVENE

Kompleksā vadības un informācijas sistēma (Point of Sales) AVENE ir uz mūsdienu tehnoloģijām balstīts rīks, kas kompānijām ar daudzām tirdzniecības vietām (piem. pasta nodaļām, aptieku ķēdēm u.c.) ievērojami atvieglo un paātrina visu operāciju veikšanu. Izmantojot skārienekrānu (touch screen) ar vienkārši saprotamām ikonām tiek nodrošināts, ka visas darbības un operācijas var veikt gan darbinieki bez īpašām priekšzināšanām, gan pircēji.

Tehnoloģiski AVENE ir elastīga sistēma, ko var viegli integrēt, konfigurēt un uzturēt. Sistēma ir izstrādāta izmantojot jaunākās Microsoft tehnoloģijas un tās lietošanai nav nepieciešamas papildus investīcijas licenču iegādei. Visas operācijas tiek veiktas ar viegli saprotama skārienekrāna palīdzību un tirdzniecības vietās jābūt datoriem ar Widows XP operētējsistēmu. Bez tam, sistēma nodrošina norēķinus gan skaidrā naudā, gan ar maksājuma kartēm, kā arī iespēju definēt savus apmaksas veidus (piem. dāvanu kartes).

Ko iegūst klients strādājot ar AVENI

Lielākais ieguvums, strādājot ar AVENI, ir darba ražīguma būtiska paaugstināšana un pārdošanas izmaksu samazināšana, vienkāršojot un paātrinot pārdošanas procesu.

Kompleksā vadības un informācijas sistēma AVENE:

  • ievērojami samazina pārdošanas izdevumus;
  • ir viegli saprotama un ērta tās lietotājiem un nav nepieciešama papildus darbinieku apmācība darbam ar šo sistēmu;
  • dod iespēju tirdzniecības vietās darbu uzticēt mazāk kvalificētam darbaspēkam vai iepirkšanos atstāt pircēju ziņā;
  • dod iespēju ātri iegūt pilnu informāciju par veiktajām operācijām un operatīvi veikt datu analīzi;
  • viegli integrējama ar esošajām sistēmām un elastīga, lai veiktu labojumus un papildinājumus.

Exigen Services piedāvā

Exigen Services piedāvā adaptēt un konfigurēt komplekso vadības un informācijas sistēmu AVENE atbilstoši katra klienta īpašajām vajadzībām, integrējot to ar jau esošajām klienta sistēmām.