Microsoft Dynamics Ax lielākie projekti

 • Latvijas Pasta projekts

Apraksts

Latvijas Pasta projektā Microsoft Dynamics Ax vidē tiek realizēta uzņēmuma vadības sistēma (UVS), kura sevī ietver šādas funkciju kopas:

 • virsgrāmata,
 • debitoru uzskaite,
 • kreditoru uzskaite,
 • krājumu vadība,
 • naudas līdzekļu pārvaldība.

Izstrādāts funkcionālais modulis, kas nodrošina datu apmaiņu starp univerālo pasta nodaļas informācijas sistēmu (kases sistēma (Point-of-sales) ar paplašinātu funkcionalitāti un UVS;

Pašlaik tiek veidoti UVS paplašinājumi:

 • ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite,
 • algu aprēķina modulis,
 • iepirkumu pārvaldība,
 • klientu attiecību pārvaldība,
 • transporta (loģistikas) vadība,
 • nekustāmo īpašumu vadība,
 • budžetu pārvaldība,
 • projektu vadība,
 • finanšu analīze,
 • preses abonēšanas sistēma,
 • adrešu informatīvā sistēma.