Microsoft Dynamics AX (Axapta) - Uzņēmumu vadības risinājumi (ERP)

Efektīva un sekmīga uzņēmumu darbība un attīstība nav iedomājama bez mūsdienīgu vadības risinājumu izmantošanas. Viens no efektīvākajiem risinājumiem vidējiem un lieliem uzņēmumiem ir daudzvalodu, daudzvalūtu ERPII klases sistēma - Microsoft Dynamics Ax (vecais nosaukums - Axapta), kas, pateicoties elastīgajai un drošajai izstrādes videi, ir vienkārši pielāgojama katra konkrētā pasūtītāja īpašajām vajadzībām.

Vienots risinājums ar plašu funkcionalitāti, Microsoft Dynamics Ax palīdz uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, palielinot procesu caurredzamību un biznesa vadāmību, aptver:

 • Analīzi un stratēģisko vadību,
 • Ražošanas pārvaldību,
 • Tirdzniecību un loģistiku,
 • Finanšu pārvaldību,
 • Projektu vadību,
 • Klientu attiecību pārvaldību (CRM)
 • Personāla vadību,
 • Servisa vadību,
 • Noliktavu vadību.

Exigen Services piedāvā profesionālus pakalpojumus Axapta risinājumu integrācijā. Kompānijas pieredzējušie speciālisti veiks katra klienta vajadzību analīzi, piedāvājot risinājumu šīm vajadzībām pielāgotas tehnoloģijas izvēlē. Pēc risinājuma integrācijas Exigen Services speciālisti veiks nepieciešamo klienta darbinieku apmācību un jauninājumu ieviešanu, kas palīdzēs klienta programmatūrai nodrošināt augošās biznesa prasības.

Exigen Services strādā atbilstoši pasaules labākajai praksei un saviem klientiem nodrošina:

 • darba izpildi augstā kvalitātē visos projekta izpildes līmeņos,
 • atbilstību klienta prasībām, vajadzībām un iespējām,
 • projekta izstrādi saskaņā ar klienta izvēlētu metodoloģiju, izstrādes vidi un platformām,
 • visos projekta etapos dokumentētu izstrādi, kas, piemēram, var iekļaut sistēmas/programmatūras koncepcijas aprakstu, prasību specifikāciju, projektējuma aprakstu, lietotāja dokumentācijas, testēšanas dokumentācijas, u.c. dokumentus,
 • integrāciju ar jau organizācijā funkcionējošām IS,
 • programmatūras testēšanu,
 • Efektīvu projektu pārvaldību, iesaistot klienta pārstāvjus (ir izstrādātas standartpieejas, kā organizēt pārvaldību – piem., Projektu vadības padomes),
 • izstrādi pieredzējušu projektu vadītāju vadībā, iesaistot kvalificētus un pieredzējušus speciālistus,
 • lietotāju dokumentācijas sagatavošanu.