Pašvaldības teritorijas plānošanas programmatūra

Ar šīs programmatūras palīdzību ikviens interesents vai pašvaldības darbinieks ar interneta pārlūka palīdzību var iegūt informāciju par pašvaldības teritorijā esošas konkrētās zemes vienības

  • plānoto (atļauto) izmantošanu,
  • izmantošanas aprobežojumiem,
  • atrašanos esošo un perspektīvo inženierkomunikāciju (ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes, gāzes apgādes) tuvumā vai citās īpaši noteiktās teritorijās.

Programmatūra nodrošina šādas pamatfunkcijas:

  • tālummaiņu (mēroga maiņu);
  • pārvietošanos pa karti;
  • kartes leģendas attēlošanu;
  • karšu slāņu pieslēgšanu un atslēgšanu;
  • meklēšanu pēc kadastra apzīmējuma un adreses;
  • aprakstošās informācijas attēlošanu par objektu;
  • kartes attēla izdrukas sagatavošanu.

Vienīgais priekšnosacījums mūsu programmatūras izmantošanai ir pašvaldības rīcībā esoša teritorijas plānojuma digitālā karte, kas izstrādāta jebkurā formātā (AutoCAD DWG, MicroStation DGN, ESRI SHP)