Lielākie un nozīmīgākie mūsu speciālistu izstrādātie projekti

  • Nekustamā īpašuma un to veidojošo objektu uzskaites un analīzes sistēma;
  • Nekustamā īpašuma objektu kadastrālās vērtēšanas ģeogrāfisko un atribūtdatu sistēma;
  • Nekustamā īpašuma tirgus datu uzskaites un analīzes sistēma;
  • Arhīva un kartogrāfisko materiālu uzskaites sistēma;
  • Ģeotelpisko datu uzskaites un analīzes sistēma;
  • Administratīvo un teritoriālo vienību atbalsta sistēmas.