Ģeogrāfisko informācijas sistēmu risinājumi

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) ir viena no jaunākajām informācijas tehnoloģiju nozarēm, kas pasaulē strauji attīstās un tiek izmantota dažādās uzņēmējdarbības jomās, lai, papildus tradicionālajām tehnoloģijām izmantojot ģeogrāfiskos datus, iegūtu vizuāli viegli uztveramu datu ievades un analīzes rīku.

ĢIS izmantošanas iespējas uzņēmumu vadībā ir ļoti plašas un tās izmanto dažādās tautsaimniecības nozarēs strādājoši uzņēmumi un organizācijas, īpašie tie, kuriem lēmumu pieņemšanai ir būtiski ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati. ĢIS piedāvāto daudzveidīgo iespēju piemērošana, galvenokārt, ir atkarīga no katra konkrētā uzņēmuma darbības sfēras un tā darbības mērogiem. Piemēram, enerģētikas un komunālajās nozarēs strādājošas organizācijas ĢIS tehnoloģijas visplašāk izmanto komunikāciju (tīklu, gāzes vadu, siltuma trašu utt.) pārvaldībā, uzkrāto datu analīzei pēc to ģeogrāfiskās atrašanās vietas, loģistikas uzņēmumi - transporta pakalpojumu optimizācijai, dažādu apkalpošanas servisu pilnveidošanai.

Exigen Services uzņēmumiem un organizācijām piedāvā izstrādāt un ieviest to specifiskajām vajadzībām un iespējām piemērotu ĢIS risinājumu, kas būs mūsdienīgs viegli lietojams datu apstrādes un analīzes rīks un nodrošinās ar visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai. Mūsu pieredzējušie speciālisti nodrošinās ĢIS integrāciju ar organizācijā jau funkcionējošām IS.

Exigen Services ir vairāk nekā piecpadsmit gadus ilga pieredze pilna cikla kompleksu IS izstrādē klientiem Latvijā un ārvalstīs, atbilstoši labākajai biznesa praksei pasaulē. Mūsu klientu vidū ir gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan privāti uzņēmumi.