Tehnoloģiju migrācijas un reinženierijas pakalpojumi

Exigen® Services ir vairāk nekā piecpadsmit gadus ilga pieredze tehnoloģiju migrācijas un reinženierijas pakalpojumu jomā, galvenokārt ārvalstu klientiem. Mūsu pirmais projekts šajā darbības jomā tika uzsākts 90. gadu pirmajā pusē un bija CASE rīka GRADE izstrāde vācu firmai Siemens Nixdorf Informationssysteme AG.

Projekts bija ļoti liels – kopējais darba apjoms pārsniedza 300 cilvēkgadu un deva mums plašas zināšanas un lielu praktisku pieredzi programmatūras inženierijas jomā. Pēc tam tika izstrādāti pirmie „īstie” reinženierijas projekti: CASE datu konvertora izstāde firmai Software AG (Vācija) un ražošanas kvalitātes sistēmas reinženierija un migrācija no CSP uz Oracle firmai Ethicon (Vācija, Johnson&Johnson meitas uzņēmums). Kopš tā laika reinženierijas un migrācijas projekti ieņem stabilu vietu mūsu pakalpojumu klāstā, un mūsu klienti lielākoties ir dažādās nozarēs strādājošas lielas ārvalstu kompānijas.

Exigen Services pieeja reinženierijas un migrācijas projektu izstrādē ir rūpīga uzdevumu un problēmu izpēte un pakāpeniska projekta attīstība, kas mūsu klientiem līdz minimumam samazina projekta risku. Mūsu migrācijas projekti parasti norit pēc šādas shēmas:

  • Izpētes studija, ieskaitot piedāvājuma sagatavošanu;
  • Transformācijas likumu un procesa detalizācija un saskaņošana ar klientu;
  • Pilotprojekts / Prototips;
  • Migrācija pa paketēm 1 – n;
  • Optimizācija, izmaiņu pieprasījumu apstrāde.

Metodiski mūsu pieeja ir:

  • Sākotnēji izpēte un rūpīga plānošana, kuras laikā kompleksas procedūras tiek sadalītas pēc iespējas vienkāršākos darbības soļos;
  • Vienkāršo soļu izpilde tiek maksimāli automatizēta (tai skaitā arī tests);
  • Vienkāršu un katra projekta vajadzībām ātri modificējamu rīku izmantošana.