Funkcionālā testēšana

Funkcionālā testēšana pārbauda programmatūras kvalitāti un to, vai programmatūras funkcionalitāti neierobežo kādi riski šobrīd vai nākotnē. Testēšanas mērķis ir nodrošināt lietojumprogrammas atbilstību noteiktām lietotāja prasībām.

Process

Testu iztrādes laikā mūsu speciālisti nodrošina 100% funkcionalitātes un nepieciešamo koda pārklājumu. Izmantojam skaidri noteiktus kritērijus un procedūras, par kurām esam abpusēji vienojušies ar klientu, lai ziņotu par jebkuriem atklātajiem defektiem, kā arī sniedzam visaptverošu informāciju šo defektu novēršanai.

Mūsu funkcionālās testēšanas pamatā ir šādi posmi:

  • Programmatūrai izpildāmo prasību noteikšana;
  • Ievades datu izveide saskaņā ar projekta mērķos noteikto funkcionālo specifikāciju;
  • Iegūtā rezultāta atbilstības prasībām noteikšana;
  • Testu izpilde;
  • Vēlamo un reālo rezultātu salīdzinājuma analīze un novērtējums.