Informācijas sistēmu audits

Exigen® Services piedāvā veikt neatkarīgu informācijas sistēmu auditu uzņēmumos. Audita gaitā mūsu eksperti nosaka informācijas sistēmu riskus, kas varētu traucēt uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai. Balstoties uz risku analīzi, auditori izvērtē esošos un plānotos informācijas sistēmu risinājumus un to drošību. Rezultātā mēs sagatavojam audita slēdzienu ar analīzes rezultātiem un ieteikumiem risku ietekmes samazināšanai un informācijas sistēmu uzlabošanai. Auditu veic pieredzējuši speciālisti, kuru zināšanas apstiprina starptautiskais CISA sertifikāts (Certified Information System Auditor) un citi profesionālie sertifikāti. Exigen Services ir ieguvis ISO 9001 kvalitātes sertifikātu IS audita jomā.