Agile metodoloģija / Scrum IT ārpakalpojumos

Agile metodoloģija ir uz noteikumiem balstīta vienota pieeja programmatūras izstrādei. Tā samazina projekta risku pateicoties iespējai viegli reaģēt uz projekta izmaiņām un absorbēt tās, netraucējot piegādāt izstrādājamo sistēmu paredzētajā laikā. Agile ātrais jauno versiju ieviešanas veids, kas balstīts uz ekonomiskās ražošanas (Lean manufacturing) pamatiem, strādā pēc principa, ka visas projektā iesaistītās puses ir vienas komandas daļa un ka šī komanda vienmēr koncentrējas uz biznesa vērtību.

Exigen® Services, kā atzīts līderis šajā jomā, izstrādā Agile projektus jau kopš 2002. gada. Šajā laikā mēs esam sadarbojušies ar vadošajiem nozares konsultantiem, lai uzlabotu un padarītu precīzāku mūsu pieeju metodoloģijai, tas vienlaicīgi ar aktīvu komunikāciju un projekta vadīšanu, kā arī inovatīvajiem noteikumiem nodrošina pakalpojumu visaugstāko vērtību un riska samazināšanos. Agile inovatīvie programmizstrādes procesi, kas ļauj mums nodrošināt IT ārpakalpojumu pārskatāmību un veiksmīgu sadarbību ar mūsu klientiem neskatoties uz faktu, ka izstrādes komandas bieži vien atrodas dažādās valstīs.

Mums ir liela pieredze Agile procesu un stingru, dažkārt pat daudzlīmeņu korporatīvās vadības un lēmumu pieņemšanas procedūru saskaņošanā. Exigen Services Agile ārpakalpojumu metodoloģijas zīmols sniedz klientiem nepieciešamo kontroli pār projekta riskiem, dodot iespēju reaģēt uz biznesa vajadzību izmaiņām.

Kā primāro no Agile programmizstrādes klāsta Exigen Services izmanto Scrum metodi. Scrum, lai garantētu veiksmīgu projekta izstrādi, nezaudējot elastīgumu un jūtīgumu pret izmaiņām, nosaka nepieciešamās komunikācijas kārtību, projekta pārskatāmību un ražīguma rādītājus.

Exigen Services Agile ārpakalpojumu projekti tiek organizēti īsajos izlaides ciklos (parasti reizi 3 mēnešos), kuru ietvaros projekta komanda ar attiecīgo cilvēku skaitu strādā, lai klientam sniegtu maksimālo labumu ar minimālām papildus izmaksām. Mēs atkarībā no uzņēmuma darba specifikas, projekta izmēra un mērķiem piedāvājam vairākas iespējas. Privātā sektora uzņēmumiem mēs iesakām Flex-agility – uz Agile metodoloģijas balstīts fiksētas cenas piedāvājums, kas pieejams tikai Exigen Services pakalpojumiem.