Bibliotēka

Lai palidzētu Jums izvēlēties īsto partneri IT projektu izstrādē, Exigen Services ir apkopojuši informatīvos resursus, kas šo izvēli padarīs vieglāku.

Apskatieties un lejupielādējiet bukletus, specializācijas/tehniskie apraksti vai projektu aprakstus, kas nodrošinās Jums informācijas pieejamību par dažādām tēmām, piemēram, kā Exigen Services vada projektus, lai nodrošinātu sistēmas gaitu atbilstoši noteiktajiem termiņiem, prasībām un budžetm.